akhf.no
Hjem Innhold Artikler Om akhf Søk

Åpning av bunkere fra 2 verdenskrig på HKB 33/979 Hisöen

     

Arendal og omegn krigshistoriske forening (AKHF) har i mars 2020 stått for gjenåpning av 3 bunkere fra 2 verdenskrig som ble gjenmurt av Forsvaret på 1980- og 1990-tallet på Sandvigen Festning. Dette er gjort som et ledd i å tilbakeføre området til sitt historiske utseende fra ca. 1945. Bunkerne som er åpnet er en kombinert kommunikasjons- og dekningsrombunker og to ammunisjonsbunkere i fjell. AKHF er oppdragsgiver og jobben har blitt utført av Helge Råbu. Foreningen ble gitt ståldører til sikring av E. Aager-Wiik og har mottatt kr. 10.000 i støtte til arbeidet av Sparebanken Sør avd. Arendal. AKHF ønsker å rette en stor takk til disse for godt utført arbeid, og godt støtte. Nå vil besøkende til området få oppleve enda mer levende krigshistorie på Sandvigen Festning.
 akhf.no

akhf.no